O noso director


Carlos Figueira Abuín naceu en Asados (Rianxo) e inicia os seus estudos musicais ós 9 anos da man de José Figueira, pasando logo a formar parte da Banda de Música de Rianxo como bombardino.

Máis tarde desenvolve a técnica e a interpretación musical obtendo o título de profesor de bombardino con Xosé Carlos Seráns Olveira, tuba solista da Banda de Música Municipal de Santiago de Compostela e do Grupo de Metais de Galicia.

Estuda trombón con Xosé Casal Sueiro, trombón solista da Banda de Música Municipal da Coruña e do Grupo de Metais de Galicia, profesor co que termina o título de profesor  superior de trombón e bombardino coas máis altas calificacións.

Asiste a numerosos cursos de perfeccionamento instrumental con mestres da talla de Enrique Ferrando, trombón solista da ONE (1994, 1995, 2000), Ricardo Casero, trombón solista da OCB (1997, 2000), Indalecio Bonet, trombón da ONE e do Grupo de Metais Luur-Metalls (1998), Miguel Navarro, tuba solista da ONE (1997), Enrique Crespo, trombón solista do Grupo de Metais German Brass (1998), Michel Becquet, solista de trombón e profesor do Conservatorio de París (1999, 2000), Joel Vaise, trombón solista da Orquestra Nacional de Francia (2002, 2003).

En xaneiro de 1997 pasa a formar parte da Xove Orquestra Sinfónica de Galicia como trombón solista e da Orquestra de Prácticas Orquestrais da Sinfónica de Galicia.

No curso 1997 empeza a formar parte da Big Band de Estudio Escola de Música (SEM, Big Band de Santiago) onde segue actualmente e na que é profesor de trombón desde o curso 1999-2000).

En decembro de 2001 pasa a formar parte mediante oposición do cadro de profesores da Banda de Música Municipal da Coruña como trombón.

En novembro de 2002 asiste ás clases organizadas pola Orquestra Xove de Prácticas da Sinfónica de Galicia co trombonista Christian Lindberg. En setembro de 2003 asiste ó “XV International Trombone Camp”, que tivo lugar en Italia e impartido por Jay Friedman, trombón solista da Orquestra Sinfónica
de Chicago, Charles Vernon, trombón baixo da Orquestra Sinfónica  de Chicago e por Jiggs Whigan, solista internacional de Jazz (trombón) e Director da Big Band da BBC de Londres.

En 2007 asiste o Curso Internacional de Trombón celebrado en Corfu, Grecia, con Ben van Dijk, Jorgen van Rijen, Michel Becquet e Christian Lindberg.

Colabora habitualmente coa Orquestra Sinfónica de Galicia, ten colaborado coa Orquestra Cidade de Barcelona e Nacional de Cataluña baixo a batuta de directores coma James Ross, Michael Gilbert, José Luis Novo, Pablo Sánchez Torrella, Bernabé Sanchís, Victor Pablo Pérez, Salvador Mass, Darío Sotelo, Jan Cober, Ricardo Frizzio, Paul Bateman, James Jud, José Rafael Pascual Vilaplana, etc…

Asiste ó curso de pedagoxía musical impartido por Susa Herrera (1998), organizado pola Federación Galega de Bandas de Música; no campo da dirección orquestral asiste a cursos con Henrie Adams (1996, 1997), Marcel Van Bree (1997), Bernardo Adam Ferrero (1997) e James Ross (1997), Jan Cober (2008) e con José Rafael Pascual-Vilaplana (2009, 2010, 2012). Desde 1994 a 2001 é director da Banda de Música de Rianxo e membro fundador do Grupo de Cámara “Due Tempi”, xunto co saxofonista Diego García Morales e a pianista Paula Gago Otero. Foi profesor de trombón e bombardino nas escolas de música de Rianxo, Salcedo e Valga.

En xuño de 2006 forma parte da Orquestra de Jazz do 1º Festival Internacional de Jazz Imaxina Sons que tivo lugar en Vigo.

Na actualidade é profesor de trombón e bombardino na Escola de Música Municipal de Catoira, e no Conservatoiro Obradoiro da Coruña, forma parte do cadro de profesores da Banda de Música Municipal da Coruña, membro do Grupo de Metais de Galicia, e director da Banda de Música de Catoira.


_____________________________________________________________________________


Carlos Figueira Abuín nació en Asados (Rianxo) e inicia os sus estudios musicales a los 9 años de la mano de José Figueira, pasando luego a formar parte de la Banda de Música de Rianxo como bombardino.

Más tarde desarrolla la técnica y la interpretación musical obteniendo el título de profesor de bombardino con Xosé Carlos Seráns Olveira, tuba solista de la Banda de Música Municipal de Santiago de Compostela y del Grupo de Metais de Galicia.

Estudia trombón con Xosé Casal Sueiro, trombón solista de la Banda de Música Municipal da Coruña y del Grupo de Metais de Galicia, profesor con el que termina el título de profesor  superior de trombón y bombardino con las más altas calificaciones.

Asiste a numerosos cursos de perfeccionamiento instrumental con maestros de la talla de Enrique Ferrando, trombón solista de la ONE (1994, 1995, 2000), Ricardo Casero, trombón solista de la OCB (1997, 2000), Indalecio Bonet, trombón de la ONE y del Grupo de Metales Luur-Metalls (1998), Miguel Navarro, tuba solista de la ONE (1997), Enrique Crespo, trombón solista del Grupo de Metales German Brass (1998), Michel Becquet, solista de trombón y profesor del Conservatorio de París (1999, 2000), Joel Vaise, trombón solista de la Orquesta Nacional de Francia (2002, 2003).

En enero de 1997 pasa a formar parte de la Xove Orquestra Sinfónica de Galicia como trombón solista y de la Orquestra de Prácticas Orquestrais da Sinfónica de Galicia.

En el curso 1997 empieza a formar parte de la Big Band de Estudio Escola de Música (SEM, Big Band de Santiago) donde sigue actualmente y en la que es profesor de trombón desde el curso 1999-2000).

En diciembre de 2001 pasa a formar parte mediante oposición do cuadro de profesores de la Banda de Música Municipal da Coruña como trombón.

En noviembre de 2002 asiste a las clases organizadas por la Orquestra Xove de Prácticas de la Sinfónica de Galicia con el trombonista Christian Lindberg. En septiembre de 2003 asiste al “XV International Trombone Camp”, que tuvo lugar en Italia impartido por Jay Friedman, trombón solista de la Orquestra Sinfónica de Chicago, Charles Vernon, trombón bajo de la Orquesta Sinfónica  de Chicago y por Jiggs Whigan, solista internacional de Jazz (trombón) y Director de la Big Band de la BBC de Londres.

En 2007 asiste al Curso Internacional de Trombón celebrado en Corfu, Grecia, con Ben van Dijk, Jorgen van Rijen, Michel Becquet y Christian Lindberg.

Colabora habitualmente con la Orquestra Sinfónica de Galicia, fue colaborador de la Orquesta Ciudad de Barcelona y Nacional de Cataluña bajo la batuta de directores como James Ross, Michael Gilbert, José Luis Novo, Pablo Sánchez Torrella, Bernabé Sanchís, Victor Pablo Pérez, Salvador Mass, Darío Sotelo, Jan Cober, Ricardo Frizzio, Paul Bateman, James Jud, José Rafael Pascual Vilaplana, etc…

Asiste al curso de pedagogía musical impartido por Susa Herrera (1998), organizado por lla Federación Galega de Bandas de Música; en el campo de la dirección orquestal asiste a cursos con Henrie Adams (1996, 1997), Marcel Van Bree (1997), Bernardo Adam Ferrero (1997) e James Ross (1997), Jan Cober (2008) y con José Rafael Pascual-Vilaplana (2009, 2010, 2012). Desde 1994 a 2001 es director de la Banda de Música de Rianxo y miembro fundador del Grupo de Cámara “Due Tempi”, junto con el saxofonista Diego García Morales y la pianista Paula Gago Otero. Fue profesor de trombón y bombardino en las escuelas de música de Rianxo, Salcedo y Valga.

En xuño de 2006 forma parte da Orquestra de Jazz do 1º Festival Internacional de Jazz Imaxina Sons que tivo lugar en Vigo.

En la actualidad es profesor de trombón y bombardino en la Escuela de Música Municipal de Catoiray en el Conservatoiro Obradoiro de A Coruña, forma parte del cuadro de profesores de la Banda de Música Municipal da Coruña, miembro do Grupo de Metais de Galicia, y director de la Banda de Música de Catoira.

No hay comentarios:

Publicar un comentario